คู่มือ

การวิเคราะห์แผนภูมิ Bitcoin 20 กุมภาพันธ์

p> Bitcoin ได้บรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่เราคาดไว้ เผชิญความต้านทานที่เส้นลดลง การขึ้นบรรทัดใหม่จะส่งผลให้เราได้รับความต้านทานที่ 12,000 เหรียญสหรัฐฯ 13,000 เหรียญสหรัฐฯและเป้าหมายอีกต่อไปที่ 17,000 เหรียญซึ่งเป็นไปได้ว่าเราจะเห็นการแก้ไขหรือการควบรวมกิจการ เรายังไม่ได้รับเงินดังกล่าวตั้งแต่ 10, 300 ฿ส่วนการสนับสนุนอยู่ที่ 11, 000 ถึง 11, 200 และต่ำลงที่ 10, 800 (61. 8% Fib retracement)

BTC / USD BitFinex 4 ชั่วโมงแผนภูมิ